Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
dovolte, abychom vám nabídli výrobu propagačního videa vaší školy. Školní promo video je moderní a efektivní formou představení vašeho vzdělávacího zařízení. Prezentovat je můžete na internetových stránkách, na videoserverech (YouTube), na sociálních sítích (Facebook, Instagram), na virtuálních i klasických veletrzích středních škol, při komunikaci s potenciálními zájemci o studium apod. Tato forma prezentace nabývá na ještě větším významu v současné době, kdy je výrazně omezena možnost fyzického setkávání.
Propagační video školy může mít formu videoklipu, kdy je škola představena vizuální formou, video je doplněné hudbou a vysvětlujícími titulky. Další možností je zvolit průvodce z řad studentů či učitelů, kteří diváky školou provází, anebo může být video s komentářem namluveným profesionálním moderátorem, kterého zajistíme.
Rádi vás v případě vašeho zájmu navštívíme ve škole a probereme nejlepší variantu pro vaši prezentaci.

Jako ukázku uvádíme propagační video, které jsme natočili pro Střední zemědělskou školu v Písku:

No Portfolio Posts Found

Please add a few Portfolio Posts first here.